Radon i hem måste saneras

Radon är en osynlig , luktfri gas som bildas vid sönderfall av det radioaktiva ämnet radium.

De radioaktiva metallatomerna som bildas vid sönderfallet fastnar på partiklar som vi sedan andas in och de kan orsaka lungcancer.

Radon finns i marken, luften och vattnet och kan komma in i bostäder från marken under och runt huset, genom byggmaterialet eller genom hushållsvattnet.

Allt byggmaterial som baseras på sten avger radon. Det kan exempelvis röra sig om lättbetong, tegel och betong. I de flesta fall är den radonhalt som avges från byggmaterialet så pass låg att den inte utgör någon risk för hälsan. Ett undantag är den så kallade blåbetongen, som avger höga halter av radongas.

Äger du en fastighet som har blåbetong i konstruktionen och vill veta om inomhusmiljön kan vara skadlig måste en radonmätning genomföras. Vid för höga halter av radongas måste en radonsanering genomföras.

När det gäller radonsanering av blåbetong i väggar är den enklaste och effektivaste metoden att använda sig av radontapet. Det är kost och gott en specialtapet som fästes på väggen och tätar för utsläpp av radongas. Den är sedan enkel att måla eller sätta vanlig tapet på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *