Lång hållbarhet för glasfiberprodukter

Glasfiberarmerad plast (GAP) är ett kompositmaterial bestående av glasfiberförstärkt tvåkomponents härdplast – vinylester standard. Detta material ger en produkt med extrem hållbarhet och ett mycket brett användningsområde. Det finns standardglasfiberprodukter som klarar miljöer från -40°C upp till +80°C och ett tryck på upp till 16 bar. Finns det behov av Fortsätt läsa

Egenborrad vattenbrunn

Bor du utanför det kommunala vattenledningsnätet behöver du en egen brunn för att få rent dricksvatten. Från att förr ha grävd vattenbrunnar borras dessa numera och det är viktigt att hitta en erfaren brunnsborrare som utför arbetet. Ska du borra vattenbrunn till din fastighet är det viktigt att den som Fortsätt läsa