Egenborrad vattenbrunn

Bor du utanför det kommunala vattenledningsnätet behöver du en egen brunn för att få rent dricksvatten. Från att förr ha grävd vattenbrunnar borras dessa numera och det är viktigt att hitta en erfaren brunnsborrare som utför arbetet.

Ska du borra vattenbrunn till din fastighet är det viktigt att den som utför uppdraget har korrekta försäkringar samt att företaget lämnar brunnsprotokoll om vad som hänt i marken under borrningen.

När det gäller placering av vattenbrunnen behövs det i de flesta kommuner inget tillstånd utan det är borraren som ger sina rekommendationer utifrån de grundvattendokument som finns att tillgå. Finns det inget bra läge på sin egen tomt måste servitut upprättas om att få borra utanför sin tomtgräns.

En vattenbrunn fungerar både som vattenmagasin och som buffert. En normal vattenanvändning i ett modernt hus ligger på ungefär 100–200 liter per person och dygn. Med en brunn som ger för lite vatten går det att genomföra en så kallad spräckning/tryckning. Då sätts en manschett cirka 15–25 meter ner i brunnen och trycker ned vatten så att bergsprickor vidgar och tvättar sig, vilket ger bättre tillrinning.

En nyborrad brunn behöver 1–2 veckors ordentlig omsättning av brunnens vatten innan det går att dricka vattnet. Därefter ska fastighetsägaren eller brunnsborraren utföra en fullständig vattenanalys. Sedan bör en sådan analys utföras minst vart tredje år. En vattenanalys och kontroll av brunnen måste göras av dig som köpare om du köper en fastighet med färdig brunn. Eventuella brister på vattnet åtgärdas med hjälp av filter.

Då det finns risk för sprickor i fastigheten under borrningen bör du göra en ordentlig besiktning innan arbetet påbörjas. Detta kan utföras av en yrkesman och du kan även vara noggrann med att fotografera hela fastigheten detaljerat.

Slutligen får du se till att brunnen har ett tättslutande lock, så att inte smuts eller skadedjur kan tas sig in i den. Detta är en sammanfattning av en mer omfattande artikel hos Villaägarna. Läs den i sin helhet här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *