Bygglov för nätstationer

Om du ska uppföra, flytta eller göra en större förändring på en nätstation krävs bygglov. Sedan finns det i vissa fall undantag från lovplikten. En nätstation en station i ett eldistributionsnät som har en eller flera transformatorer. Ett annat namn på nätstation är transformatorstation de är vanliga i eldistributionsnät som Fortsätt läsa