Hyreskedjan

Hyreskedjan är en svensk branschförening som är till för alla uthyrningsföretag i landet. Medlemsföretagen besitter lång erfarenhet, djupgående kompetens och sitter på ett brett maskinsortiment. De erbjuder maskinuthyrning gentemot bygg- och anläggningsbranschen, industrier, staten, kommunala verksamheter samt privatpersoner. Bortsett från befintlig kompetens arbetar organisationen ständiga utveckling hos medlemsföretagen.

Medlemsföretagen är av blandat karaktär. De finns både mindre och större företag som sitter på ett brett utbud av maskiner. Det finns även mer nischade företag bland medlemmarna och de kan vara mer inriktade på exempelvis uthyrning av liftar eller byggbodar. Med en spetsigare affärsmodell blir de mer specialister inom just sitt område.

Då medlemsföretagen finns utspridda över hela landet finns det en trygghet för kunderna att de alltid kan hitta en anknuten maskinuthyrare i sitt närområde. Det är exempelvis bra för företag som arbetar över ett större geografiskt område och är i behov av kompetenta samarbetsparters på flera olika platser.

Då medlemsföretagen har ett nära, och ibland direkt, samarbete med varandra innebär det att de tillsammans kan lösa kundens efterfrågan, oavsett storlek på det uthyrande företaget. Detta är en stor fördel och en trygghet för alla kunder.

Branschföreningen bevakar nyheter gällande myndighetskrav samt nya lagar, bestämmelser och förordningar. För att kunna tillhandahålla maskiner och utrustning som är de mest lämpade för att uppfylla ställda arbetsmiljökrav, ergonomikrav samt med avseende på effektivitet och ekonomi det bästa alternativet informeras medlemsföretagen om alla förändringar och nyheter.

Alla medlemsföretag arbetar mot både kvalitets- som miljösystem för att möta högt ställda kundkrav.

Dessutom hjälper medlemsföretagen till med till med maskinplanering vilket innebär att de enkelt kan bli er ”fullservicepartner” med långsiktiga affärsförhållande.

Inom Hyreskedjans medlemsföretag är affärsidén att erbjuda marknaden det lilla företagets närhet till våra kunder samtidigt som vi inom gruppen av företag har betydligt större resurser till vårt förfogande.

I affärsiden ingår även att gemensamt kunna ta del av och följa de krav och förväntningar som ställes på oss som leverantörer.

Det ingår även en omfattande samordning vad gäller utbildning och information mellan och inom Hyres-företagen för att stå väl rustade inför framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *